Respectvol feedback geven

Bedrijfscultuur is geworteld in de geschiedenis van de organisatie, heeft te maken met rituelen en symbolen die in de organisatie aanwezig zijn, is de mind-set (ziel) van een organisatie, is gecreëerd en wordt in stand gehouden door de mensen die de organisatie vormen en is moeilijk te veranderen.

Tegen het licht van organisatieveranderingen, traint Coach in’ Company in maatwerktrajecten op de persoonlijke effectiviteit van individuele medewerkers in teamverband. Bespreken, afspreken en aanspreken komen daarbij in een logische volgorde aan bod.

In trainingen ‘respectvol feedback geven’ ondersteunen onze professionals de medewerkers op de transitie van huidige cultuur (Ist-situatie) naar de gewenste cultuur (Soll-situatie) binnen de kernwaarden van de organisatie, zowel op individueel, als ook op teamniveau.

Inzet van acteurs vergroot de effectiviteit van de geleerde vaardigheden en de vertaalslag van het nieuwe gedrag naar de (soms weerbarstige) praktijk!

De rol en nauwe betrokkenheid van de teammanager(s) en P&O vertegenwoordiging, zijn hierbij van essentieel belang tijdens de training en de follow-up daarvan.

Comments are closed.