"Iedereen wil iets anders,
maar niemand wil
veranderen"

Coaching

Coachen is een stijl van begeleiden, waardoor anderen uit zichzelf in beweging komen.

– Individuele coaching / ontwikkeltraject

De mens komt het best tot zijn recht als er een balans is tussen competenties van het individu en de kerncompetenties van de organisatie ofwel de talenten van het individu sluiten aan bij de vraag van de organisatie. Een individueel ontwikkeltraject is erop gericht om bij de gecoachte talenten vrij te maken met de bedoeling dat hij/zij binnen de organisatie zo goed mogelijk kan functioneren en zijn/haar prestaties optimaal kan inzetten.

Na een vrijblijvend intake-gesprek ontvangt u een voorstel met daarin beschreven, de coachingsdoelen en een voorstel voor de duur van het traject, om de de besproken doelen te bereiken. De coachee koppelt terug aan de leidinggevende.

– Teamcoaching

Bij teamcoaching gaat het erom een team zo te coachen dat de individuele teamleden beter in staat zijn gezamenlijk te denken en met elkaar om te gaan. Teamcoaching is geen doel op zichzelf, maar is een middel om:

Het team in een volgende fase van ontwikkeling te krijgen, door:

  • De onderliggende denkpatronen (mentale modellen, aannames) in beweging te krijgen, om zodoende gezamenlijk nieuwe, gewenste ervaringen op te doen;
  • Een ieder zicht te geven op, hoe en wat er gebeurt, in de onderlinge communicatie en daarbij,
  • Een ieder verantwoordelijk te houden voor zijn eigen inbreng in de hier-en-nu situatie, zodanig dat de groepsleden afstemming en openheid kunnen gaan waarderen als iets waar ze beter van worden.

Coach in’ Company is gespecialiseerd in teamcoaching, in samenspraak mét en náást begeleiding van de leidinggevende (de interne coach).

Comments are closed.