Visie

Coach in’ Company is een trainingsbureau dat werkt vanuit de waarden: ‘respect voor mens en omgeving, authenticiteit en verantwoordelijkheid’. Vanuit deze waarden is onze visie gevormd dat ieder mens zelf kan kiezen voor ontwikkeling. Coach in’ Company kan een faciliterende, begeleidende, coachende en ontwikkelende rol vervullen. Indien gewenst en/of nodig kan in het proces van leren en ontwikkelen ook een regisserende rol als adviseur aangenomen worden. Bij complexe processen kunnen multidisciplinaire teams worden ingezet.

Coach in’ Company werkt middels interventies aan processen van bewustwording, leren en veranderen in organisaties. Hierbij kan gewerkt worden op het niveau van het individu, het team, de organisatie of een combinatie daarvan. Samen met de opdrachtgever wordt een voorstelling gemaakt van de te behalen resultaten en de weg waarlangs die bereikt kunnen worden. Daarbij wordt aangesloten bij de ervaringen en de beleving van de betrokkenen, als het vertrekpunt voor ontwikkeling.

Onze visie op trainen brengt ons ertoe om de training zorgvuldig af te stemmen op de situatie en de wensen van de opdrachtgever. Dit betekent dat er voorafgaand aan interventies, altijd een vooronderzoek plaatsvindt, waarin door middel van gesprekken met meerdere deelnemers casuïstiek en leerwensen nader zullen worden vastgesteld.

Comments are closed.